Skip to main content

Beurs driewielfietsen Apeldoorn met Fietsersbond 5 oktober

“Senioren Actief zijn en Actief kunnen blijven”.

Op zaterdag 5 oktober wordt door het Senioren Platform Apeldoorn de jaarlijks te houden, dag voor senioren georganiseerd. De dag wordt gehouden op de school Het Sprengeloo, Sprengenweg 82, 7301 EH Apeldoorn.

De dag is bedoeld voor senioren in Apeldoorn van 60 en meer jaren. Doorgaans wordt deze dag bezocht door rond 450 mensen. Ze wordt aangekondigd in onze bladen, via de deelnemers, de regio pers, middels flyers en in busreclame.

Thema senioren actief zijn en actief blijven

Het thema van deze dag is “Senioren Actief zijn en Actief kunnen blijven”.

Alle senioren van onze stad worden uitgenodigd om zaterdag 5 oktober, tussen tien en vier uur naar Sprengeloo te komen.

Het Spa wil die dag vooral senioren aanzetten om actief te blijven. Actief in huis, actief in de buurt, tuin of wijk en actief door te sporten. Het deelnemersaanbod is dit jaar uitgebreid met wandelen en fietsen. Hartelijk dank daarvoor.

Samenwerking Fietsersbond met Thuismobiel.nl

Voor de fietsliefhebbers is er buiten, de Fietsinformatiedag verzorgt door de Fietsschool van de Fietsersbond. Thuismobiel.nl is hierbij aanwezig met diverse driewielfietsen. Verschillende driewielfietsen

Bezoekers

We hebben de dag aangekondigd in de stadsbladen, de bladen van de senioren organisaties, kerkbladen. In het openbaar busvervoer, radio en tv Apeldoorn, op bijeenkomsten, supermarkten en in de zorginstellingen zijn via flyers zijn mensen uitgenodigd te komen.